Video clip

Sơ lược về công ty

Tranh là một dạng tác phẩm hội họa phản ánh hiện thực bằng đường nét và màu sắc. Tranh xuất hiện rất sớm trong lịch sử nhân loại, tồn tại dưới nhiều dạng và có nhiều ứng dụng.

Liên kết website


Tranh thêu tay phong cảnh

Trang ChủTranh Thêu TayTranh thêu tay phong cảnh

Tranh thêu tay phong cảnh miêu tả lại cảnh sông nước, hàng cây bằng những đường thêu tinh tế.