Video clip

Sơ lược về công ty

Tranh là một dạng tác phẩm hội họa phản ánh hiện thực bằng đường nét và màu sắc. Tranh xuất hiện rất sớm trong lịch sử nhân loại, tồn tại dưới nhiều dạng và có nhiều ứng dụng.

Liên kết website


Tranh thêu tay cảnh sinh hoạt

Trang ChủTranh Thêu TayTranh thêu tay cảnh sinh hoạt

Bức tranh thêu tay như tái hiện cảnh sinh hoạt hàng ngày của một vùng quê nông thôn, khung cảnh thiên nhiên thanh bình cùng với những con người hiền hòa chất phát.