Video clip

Sơ lược về công ty

Tranh là một dạng tác phẩm hội họa phản ánh hiện thực bằng đường nét và màu sắc. Tranh xuất hiện rất sớm trong lịch sử nhân loại, tồn tại dưới nhiều dạng và có nhiều ứng dụng.

Liên kết website


Tranh thêu chữ thập thiên nhiên

Trang ChủTranh Thêu Chữ ThậpTranh thêu chữ thập thiên nhiên

Bức tranh thêu chữ thập khung cảnh thiên nhiên với nhành hoa đào rơi rụng những rơi rụng trong gió cùng với dòng thác nước không ngừng chảy.