Video clip

Sơ lược về công ty

Tranh là một dạng tác phẩm hội họa phản ánh hiện thực bằng đường nét và màu sắc. Tranh xuất hiện rất sớm trong lịch sử nhân loại, tồn tại dưới nhiều dạng và có nhiều ứng dụng.

Liên kết website


Tranh phong cảnh ánh bình minh

Trang ChủTranh Phong CảnhTranh phong cảnh ánh bình minh

Bức tranh phong cảnh ánh bình minh được người họa sĩ khắc họa rõ nét, từ sự vật, muôn thú đến màu sắc đều rất hài hòa.