Video clip

Sơ lược về công ty

Tranh là một dạng tác phẩm hội họa phản ánh hiện thực bằng đường nét và màu sắc. Tranh xuất hiện rất sớm trong lịch sử nhân loại, tồn tại dưới nhiều dạng và có nhiều ứng dụng.

Liên kết website


Tranh ngựa gạo

Trang ChủTranh NgựaTranh ngựa gạo

Từ những hạt gạo được các nghệ nhân chọn lọc, phát họa thành những bức tranh tuyệt đẹp.