Video clip

Sơ lược về công ty

Tranh là một dạng tác phẩm hội họa phản ánh hiện thực bằng đường nét và màu sắc. Tranh xuất hiện rất sớm trong lịch sử nhân loại, tồn tại dưới nhiều dạng và có nhiều ứng dụng.

Liên kết website


Tranh đông hồ nhà lợn

Trang ChủTranh Đông HồTranh đông hồ nhà lợn

Bức tranh đông hồ về hình đàn lợn ủn ỉn no tròn luôn quấn quýt bên nhau.