Video clip

Sơ lược về công ty

Tranh là một dạng tác phẩm hội họa phản ánh hiện thực bằng đường nét và màu sắc. Tranh xuất hiện rất sớm trong lịch sử nhân loại, tồn tại dưới nhiều dạng và có nhiều ứng dụng.

Liên kết website


Tranh đông hồ ngày tết

Trang ChủTranh Đông HồTranh đông hồ ngày tết

Hình ảnh múa lân của bức tranh đông hồ này cho thấy một một xuân đang về, với tục múa lân nhằm hy vọng một năm mới nhiều may mắn và thịnh vượng.