Video clip

Sơ lược về công ty

Tranh là một dạng tác phẩm hội họa phản ánh hiện thực bằng đường nét và màu sắc. Tranh xuất hiện rất sớm trong lịch sử nhân loại, tồn tại dưới nhiều dạng và có nhiều ứng dụng.

Liên kết website


Tranh đá quý ngày mùa

Trang ChủTranh Đá QuýTranh đá quý ngày mùa

Tranh đá quý ngày mùa với những ảnh hình quen thuộc: dáng mẹ lom khom gặt lúa, những bông lúa trĩu vàng, con đường làng và cả bóng cây đa đầu đồng...tất cả những chi tiết này tạo nên một khung cảnh bình dị và yên bình...