Video clip

Sơ lược về công ty

Tranh là một dạng tác phẩm hội họa phản ánh hiện thực bằng đường nét và màu sắc. Tranh xuất hiện rất sớm trong lịch sử nhân loại, tồn tại dưới nhiều dạng và có nhiều ứng dụng.

Liên kết website


Tranh cát nghệ thuật

Trang ChủTranh Nghệ ThuậtTranh cát nghệ thuật

Bức tranh được phát họa bằng những hạt cát về hình ảnh người mệ Việt Nam dịu dàng chất phát nhưng rất kiêng cường và giàu đức hi sinh.